E ai ki ngā tikanga a Pōkai o Ngāti Manu, kia whai koha ki ngā taonga uriuri o Ranginui rāua ko Papatūānuku ki te urunga o te tangata he kitenga a-ahurea, a-tinana, a-hinengaro otirā ā-wairua. “Ko au ko te awa, ko te awa ko au” e ai ki a Ngāti Manu ko te oranga awa, he oranga tangata, he hononga anō hoki ki te oranga a Ranginui rāua ko Papatūānuku me ā rāua tamariki, he oranga iwi.

Rewi Wynyard - He hāpu mangai a te Russell Forest

He uri o Ngāti Manu a Rewi, kei te whārua o Karetū e noho ana. He tūranga kaitiaki tā te taha o Resource Management Act mā Ngāti Manu. He kaiwhakangau poaka hoki ia.

I te tau 2016, I te marama o Hakihea, I whakatū he rōpū hei whakawhiti kōrero, hei mahere rautaki mā ngā kaipūpuri i te oranga o te waoku o Tāne.

Nā ngā hapū kei ngā tahataha o Russell Forest

I te tau 2018, I hoki mai e te taku whānau nei ki te toro atu he ringa raupā ki ngā kaupapa a Ngāti Manu hei poipoia, hei whakawhanake tautoko mārika ai.

Nā te whare a Ngāti Manu ki tāku tūranga hapū māngai a te Russell Forest i whakatau ai, anei te tīmatatanga o tō mātou huarahi, kaupapa hei whakatinana atu.

Rewi Wynyard

Ngairo Tahere - He hāpu mangai a te Russell Forest

He uri o Ngāti Manu a Ngairo, kei te marae Karetū e noho tūāpapa ana. He kaimahi, he kaitūao, he ringa raupā mō te kaupapa nei.
I te tau 2018, I hoki mai e te whānau nei, I toro atu ōku ringa raupā ki ngā kaupapa hei poipoia, hei whakawhanake.
Nā te whare ki tāku tūranga hapū māngai a te Russell Forest i whakaae mai.

Ngairo Tahere